Plán tréninků
Plán tréninků
Aktuality Historie Družstva Soupeři Areál Tabulky Sponzoři Fotogalerie Videogalerie Turnaje Členové Kontakty Ostatní akce Kniha hostů Diskuse Hokej Administrace
RSS kanál

TOPlist

Malé Hoštice

ČMFS
Areál a dění kolem něj
Ceny pronájmu
Přidáno dne 10. 12. 2011
Minihřiště s umělým povrchem
cena za 1 hod bez použití světel  150,- Kč
cena za 1 hod se světly    250,-Kč
jednorázová cena za použití šatny 100,-Kč

Hlavní hřiště
cena za 1 hod 400,- Kč
jednorázová cena za použití šaten 100,- Kč

Příklad:
Zápasová jednotka:
2x 45minut = 800,- Kč
2x šatna = 200,- Kč
Celkem: 1.000,- Kč

Při žádosti o dlouhodobější pronájem -  dle domluvy.
Cena pronájmu vedlejšího tréninkového hřiště dle domluvy.
Kontaktní osoba: Břetislav Schaffartzik ; tel.777 777 025 ; e-mail: bretislavsch@volny.cz

PROVOZNÍ ŘÁD minihřiště s umělým povrchem 3.generace o rozměrech 20x40m
Přidáno dne 10. 12. 2011
Fotbalového hřiště 20x40m s umělým trávníkem III.generace
vybudované dle parametrů MŠMT, obcí Malé Hoštice za podpory FAČR
Provozovatel: TJ Slavia Malé Hoštice
1. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem je určeno k fotbalové a sportovní činnosti s celoročním provozem.
Hřiště je určeno především pro trénink členů TJ Slavia Malé Hoštice. Volné provozní hodiny jsou nabízeny k pronájmu po dohodě s provozovatelem hřiště na základě písemné objednávky za ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele.
Provozní doba: pondělí – neděle od 8:00 do 20:00 hodin.
Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.
2. Využití hřiště s umělým trávníkem je plánováno na základě měsíčního (případně týdenního) rozvrhu, za jehož vyhotovení a případnou aktualizaci je zodpovědný provozovatel hřiště.
Kontakt pro objednání hřiště a informace o cenách za pronájem hřiště:
Telefon : 777 777 025,730 547 550
E-mail : lu.vanek@globus.cz
Informace o pronájmu hřiště včetně cen za pronájem naleznete také na www.fotbalmh.cz
Vstup na hřiště:
•je povolen pouze po přezutí, a to v kopačkách s lisovanou podrážkou (lisovky), v kopačkách s gumovou podrážkou (turfy), v gumotextilkách, nebo běžecké obuvi (ne tretry)
•je zakázán vstup v obuvi s vyměnitelnými kolíky
•je povolen pouze s čistou obuví.
3. Na hřišti s umělým trávníkem je přísně zakázáno:
•konzumovat jídlo, kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu
•plivat, vstupovat se žvýkačkou a vyplivnout ji na umělou trávu
•vjíždět na jízdním kole, na kolečkových bruslích a na skateboardech
•vstupovat se psy či jinými zvířaty
•vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích
•manipulovat s ostrými předměty
•znečišťovat hrací plochu odpadky a jiným materiálem, házet na hrací plochu předměty, které tam nepatří
•věšet se na branky, sítě, ochranné sítě a oplocení hřiště, přelézání plotu a zamčených bran
•manipulovat s elektrickou instalací v areálu hřiště a přilehlých prostorách
•poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí
•střelbu míčem proti hrazení z bezprostřední blízkosti, hru s odrazem míče od hrazení
•vstupovat divákům na hrací plochu.
4. Po použití přenosných branek se musí tyto branky vrátit na místo k tomu určené. Při manipulaci s přenosnými brankami je zakázáno je posouvat, musí být neseny.
5. Osvětlení hřiště s umělým trávníkem smí zapínat a vypínat pouze správce hřiště, nebo
osoba jím určená.
6. Každý uživatel hřiště s umělým trávníkem je povinen šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu je povinen uhradit.
7. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti s umělým trávníkem na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních. Děti mladší 6 let mohou na hřiště pouze pod dohledem dospělé osoby.
8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště s umělým trávníkem je provozovatel oprávněn omezit, zakázat vstup nebo zrušit provoz na hřišti.
9. Každý uživatel hřiště s umělým trávníkem je povinen dbát pokynů správce hřiště nebo jím pověřeného zástupce.
10. Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech uživatelů hřiště s umělým trávníkem, a to před vstupem na hřiště.


V Malých Hošticích 1.11.2011                                                            Lukáš Vaněk,předseda oddílu fotbalu
                                                                                                                  TJ Slavia Malé Hoštice    

Minihřiště s umělým povrchem 3.generace
Přidáno dne 10. 12. 2011
Dne 14.10.2011 bylo slavnostně otevřeno minihřiště s umělým povrchem 3.generace.Je to výsledek více jak roční práce v podobě příprav,schvalování,překreslování plánů,až po přípravu podkladu,drenáží,hrazení a položení samotného povrchu. Ale pojďme pěkně na začátek.
Grassroots programme zaštiťuje veškerý neprofesionální fotbal. V roce 2005 byl vyhlášen projekt v rámci UEFA Grassroots programme na výstavbu minihřišť s umělým povrchem. Základní myšlenkou bylo zapojení co největšího počtu dětí do fotbalu, vybudovat co nejvíce hracích ploch, kde se mohou děti scházet a učit fotbalu, držet děti stranou negativních společenských problémů a pomoci jim, aby byly zdravé, šťastné a motivující.
Generace „Husákových dětí“ si ještě dobře pamatuje fotbalové plácky v městských čtvrtích či jednotlivých vesnicích. Na těchto „prašných stadionech“ vyrostlo mnoho skvělých fotbalistů zlaté éry českého fotbalu. Ty plácky časem vystřídala moderní výstavba postsocialistického urbanismu, ve stylu „tady je ještě místo, tak tu něco postavíme“. Dnešní „doba hypermarketová“ v tom úspěšně pokračuje. Zaspali jsme minimálně 10 let a jedna generace fotbalistů je nenávratně pryč. Naštěstí posledních pár let začíná být opět kladen důraz na mládežnický fotbal, sportovní centra, jsou vyhlašovány granty a podporován fotbal i sport jako takový. A minihřiště je vlastně takovým moderním pláckem.
Fotbalovým snem tento příběh začíná. Naprosto nereálnou představou o vybudování hřiště za 2 miliony korun. V přípravné fázi dal projekt dohromady Ing.Arch.Petr Mlýnek a v roce 2010 jsme zažádali o dotaci z programu UEFA. První rok nám to nevyšlo, ale bylo přislíbeno, že v následujícím roce budeme do programu automaticky zařazeni. Rok čekání se vyplatil. V květnu 2011 byla opět vyhlášena dotace na výstavbu minihřišť, kde jsme byli zařazeni a mohli jsme pokračovat v přípravách. Byla zrealizována první část osvětlení. Během června začala skrývka ornice, následně vybudována drenáž a kanalizace východním směrem, svedená do místního potoka. Během prázdninových měsíců došlo k postupnému vrstvení podloží, hutnění a přípravy k vybudování hrazení. Začátkem září byla vybudována kostra hrazení a obruba kolem hřiště. 17.9. začala montáž již připraveného dřevěného hrazení, kterého se zúčastnili členové výboru a zástupci jednotlivých družstev. Dřevo na hrazení již bylo poctivě natřeno dobrovolníky z řad členů oddílu a družstvem dorostu. Druhá polovina září byla ve znamení finální fáze. Byla dokončena montáž dřevěného hrazení, vybudován chodník a položen finální povrch hřiště. Následně byla napnuta ochranná síť po celém obvodu minihřiště.  
Příběh se uzavírá. Chtěli jsme připravit takové podmínky pro tréninkovou přípravu, které zajistí maximální pohyb na hřišti i v nepříznivých podmínkách, bezpečný prostor pro děti a mládež, kde mohou rozvíjet svůj talent a zájem o fotbal. Na závěr bych rád citoval slova dvou trenérů, kterých si velmi vážím:
Arsene Wenger : „Talent nestačí – každý špičkový hráč se musí chtít zlepšovat a být inteligentní…..“
Sir Alex Ferguson: „Naučte děti, jak rychle to jen půjde,etickému přístupu a chování ve sportu.“

Fotbalové šatny terčem vandalů
Přidáno dne 13. 8. 2011
Nejen hoštická fotbalová veřejnost žasne nad úkazy z posledních dvou víkendů. Nemyslím teď vysokou porážku našeho a mužstva na domácím hřišti, ale vandalství, ke kterému došlo ve sportovním areálu, na které v rámci obce nejsme zvyklí.
Předminulý víkend kdosi prohodil žulovou kostkou dvě okna šatny domácích fotbalistů a minulý víkend, či spíše už v pondělí kolem 4. hodiny ráno, někdo přímo „navštívil“ prostory hospodáře a bufetu. Použil k tomu hrubou sílu a páčidla a zřejmě hledal něco, co zde těžko mohl najít, neb po sobě nechal troje rozbité dveře, vypáčené skříňky a velký nepořádek (viz. foto příloha). Zmizela pouze část zboží z bufetu, ale peníze…peníze ty prostě máme na kontech švýcarských bank…
Doufáme, že takové počínání nenechává nikoho lhostejným a že se nejedná o naše občany a že šlo případně jen o projev „přemíry energie či odvahy“ na nepravém místě, neb malohoštický fotbal si zakládá na sportovním jednání, ke kterému patří i vypjaté situace, nervy a zklamání, tak jako k jiným druhům sportu, ale nepatří zde zákeřné jednání a vandalství, jehož následky musí někdo uvést do pořádku – finančně i vlastní energií a časem!

Fotky následků nevítané návštěvy

[ www.fotbalmh.cz ]
mini-mh.webnode.cz Mini žáci Starší žáci 1+7 Dorost Muži „A“ Muži „B“ Staří páni
Základní informace Včera Dnes Zítra Dění kolem areálu
Turnaj složek 2013 Turnaj složek 2012 Turnaj složek 2011 Turnaj složek 2010 Turnaj složek 2009 Turnaj složek 2008 Turnaj složek 2007 Turnaj složek 2006 Turnaj složek 2004 Zimní turnaj 2007
Dětský den Sběr šrotu Silvestrovský běh Nad kaplicum pod kaplicum Plesy
Jindřichov - "A", 3.6.2023 Budišov - "A", 21.5.2023 Slavia Opava - "A", 6.5.2023 Velké Heraltice - "A", 29.10.2022 SO Bruntál "B" - "A", 10.9.2022 Stará Bělá - "A", 30.10.2021 Zlatníky - "A", 24.10.2021 Bolatice - "A", 10.10.2021 Darkovičky - "A", 25.9.2021 Ludgeřovice - "A", 12.9.2021
Minižáci Straší žáci 1+7 Dorost Muži „A“
ZavřítVzkaz trenérovi -

Jméno:
Předmět: